JUTE forlag

    UTKOMMER 15. APRIL 2021

Torsdag 15.april 2021 utkommer romanen "Trang", skrevet av JUTEs grunnlegger, Catharina Jacobsen. Den handler om Anna, en betrodd medarbeider i en stor avisredaksjon i Oslo. En dag kommer hun i konflikt med ledelsen og blir pålagt et halvt års permisjon. Hun reiser til Bangladesh, der mennesker fra forskjellige religiøse og sosiale miljøer setter henne på prøve.
Stemmer det ikke at vi alle er like?